foto1
foto2
foto3
Kwaliteit

Kwaliteit, deskundigheid, privacy, samenwerking

Bij Oefentherapie Borger vinden wij een juiste bejegening en een omgeving waar de cliënt zich veilig voelt belangrijk. Daarnaast willen wij werken volgens de nieuwste inzichten.

VvOCM
De therapeuten bij Oefentherapie Borger zijn lid van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.  
 

In 2016 behaalde Oefentherapie Borger een 9 bij een onafhankelijk cliënt tevredenheid onderzoek van Qualiview.
Kwaliteitsregister Paramedici

Bij Oefentherapie Borger werken gekwalificeerde paramedische therapeuten.
Wij voldoen aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het landelijke Kwaliteitsregister voor Paramedici ex. Art. 34 Wet BIG. Wij staan geregistreerd als algemeen Oefentherapeut en als Psychosomatisch Oefentherapeut. Om in het kwaliteitsregister opgenomen te worden moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan o.a. bij-nascholing is een vereiste.
Privacy

Onze praktijk werkt volgens de WGBO. (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) In de WGBO worden bepaalde aspecten van zorg binnen de individuele relatie tussen cliënt en zorgverlener geregeld. De wet is vooral gericht op de versterking van de positie van de cliënt. Er worden nadere eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin cliënt en oefentherapeut op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website www.mijnprivacy.nl
Samenwerking

Oefentherapie Borger is aangesloten bij verschillende netwerken en werkt met vele andere disciplines samen. Wij zijn aangesloten bij:

Netwerk Chronische Pijn

Netwerk Chronische Pijn Borger

Netwerk Parkinson

Netwerk MS Groningen

 Klachtprocedure/ Klachtenloket Paramedici

De therapeuten van Oefentherapie Borger hebben het doel om zo goed als mogelijk te voldoen aan je hulpvraag. Wanneer je ontevreden bent over bepaalde zaken staan wij open om dit met jou te bespreken. Mocht de onvrede hiermee niet verholpen zijn dan wijzen wij je graag op de mogelijkheid van onderstaande:

Klachtenloket Paramedici:
Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici daarom geldt de volgende procedure.  
De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.   
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, biedt u, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het klachtenloket paramedici te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure. Komt u er niet uit of heeft u nadere vragen, dan is het ook mogelijk om het klachtenloket via de mail of telefonisch te benaderen.  

Voor vragen of meer informatie: e: info@klachtenloketparamedici.nl   t: 030 310 09 29 (bereikbaar van ma t/m vr 9.00 tot 12.30 uur)